Godišnja skupština Udruge

Godišnja izborna skupština

U vili Antonio u nazočnosti šezdesetak članova održana je Godišnja izborna skupština sa ovim Dnevnim redom:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor radnih tijela
 3. Pozdravna riječ gostiju
 4. Izvještaj o radu za 2017. godine
 5. Financijski izvještaj za 2017. godinu
 6. Izvještaj Nadzornog odbora za 2017 godinu
 7. Plan rada za 2018. godinu
 8. Razrješnica Predsjedništva i Nadzornog odbora
 9. Izbor Predsjedništva
 10. Izbor Nadzornog odbora
 11. Izbor Likvidatora
 12. Razno

Skupštinu su pozdravili brojni gosti iz Rijeke, Krka, Matulja, Kastva, Viškova i dr., te Emil Priskić i Robert Kurelić u ime gradonačelnika i Gradskog vijeća Opatije.

Izvještajni dokumenti su jednoglasno prihvaćeni, a Predsjedništvo i Nadzorni odbor su dobili razrješnicu.

Za buduće dvogodišnje razdoblje produljen je ustvari mandat dosadašnjim članovima Predsjedništva i Nadzornog odbora.

Predsjedništvo je održalo „munjevitu“ sjednicu i potvrdilo mandat predsjedniku Bruni Starčiću za slijedeće dvije godine.

Na sljedećim linkovima možete preuzeti izvještaj za 2017. kao i plan rada za 2018. godinu.