OPATIJSKI ĐACI OPET U ŠKOLI MIRA

Škola Mira u Savudriji je ovog tjedna otvorila vrata. U prvoj smjeni je trideset hrvatskih srednjoškolaca – iz Međimurja, Vukovara, Karlovca, Koprivnice i Zagreba, te njih 7 iz Opatije.

Ove godine školom upravlja Dijana Pažin, ravnateljica OŠ Brešca u suradnji sa Sanjom Bosnić iz Umaga. Dočim impresivan Program za sve tri smjene je izradio Igor Jovanović iz Pule. Njega se sjećamo jer je bio vođa puta hrvatskih učesnika u Vlaku sjećanja na Auschwitz 2015.

Do sada su predavanja u prvoj smjeni održali Neven Šantić (Ekstremizam iz današnjih perspektiva), Tatjana Matetić (Totalitarizam i holokaust) i Oleg Mandić (Holokaust i Auschwitz).

Galeriju prvog tjedna pogledajte u nastavku…